Citi & Partners đồng hành cùng hội thảo “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng đồng bằng Sông Cửu Long”

Chiều ngày 20/11, hội thảo “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng ĐBSCL” đã được tổ […]