[DỰ ÁN THƯƠNG HIỆU SƯƠNG SÂM SẠCH 68] CITI & PARTNERS THỰC HIỆN TRỌN GÓI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO KHÁCH HÀNG

Dịch vụ Citi & Partners đã cung cấp: Thành lập Công ty TNHH Sâm Việt 68 Thiết kế logo Đăng ký bản quyền logo Đăng ký Giấy chứng nhận vệ […]

ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 tại phần tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp có nhiều sự sửa đổi và bổ sung so với Luật doanh nghiệp năm […]

QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU VÀ THỦ TỤC NGÂN HÀNG MỚI NHẤT NĂM 2021

Quy định về con dấu và thủ tục ngân hàng mới nhất bắt đầu từ năm 2021 thay đổi như thế nào và các doanh nghiệp trước và sau khi thay đổi […]