Hiện nay không có quy định về thủ tục chuyển đổi từ Văn phòng đại diện sang chi nhánh; và cũng chưa có quy định về việc chuyển từ văn phòng đại diện sang hình thức Công ty. Để chuyển từ VPĐD sang Chi nhánh. Bạn phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của VPĐD; sau đó thực hiện thủ tục hành lập Chi nhánh. Để chuyển từ văn phòng đại diện sang công ty. Bạn cũng phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện; sau đó thực hiện thủ tục thành lập công ty theo quy định của Pháp luật. Bài viết dưới đây, Citi & Partners sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cần thiết về thủ tục để chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện là như thế nào?

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Bước 1: Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với cơ quan thuế

Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ về thuế doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế xác nhận về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của văn phòng đại diện công ty.

Bước 2: Thực hiện thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan Công an

Khi tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện. Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục trả lại con dấu cho cơ quan công an trước.

Hồ sơ trả lại con dấu Văn phòng đại diện công ty cho cơ quan công an gồm:

 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên; Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị; chủ sở hữu; Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty;
 • Công văn đề nghị trả lại con dấu Văn phòng đại diện công ty;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện công ty;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu Văn phòng đại diện công ty;
 • Con dấu của Văn phòng đại diện công ty;
 • Giấy giới thiệu người đi nộp hồ sơ.
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện công ty

Hồ sơ chấm dứt hoạt động cho văn phòng đại diện công ty gồm:

 • Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động về việc chấm dứt hoạt động của VPĐD (theo mẫu);
 • Biên bản họp của Hội đồng quản trị; Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động cho văn phòng đại diện;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị; chủ sở hữu; Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện;
 • Xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;
 • Xác nhận tại cơ quan công an về việc trả con dấu của văn phòng đại diện công ty;
 • Danh sách người lao động ở Văn phòng đại diện công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty.
Bước 4: Nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện công ty. Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin về việc văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.

Cơ quan thuế sẽ gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh (Trong vòng 2 ngày từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp nếu như không nhận ý kiến từ chối từ Cơ quan thuế, sau đó ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (Trong vòng 5 ngày từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện).

Dịch vụ chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Citi & Partners

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện khá phức tạp và mất nhiều thời gian, công sức để thực hiện. Chính vì thế, Citi & Partners đã cung cấp dịch vụ chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi sử dụng dịch vụ của Citi & Partners, bạn sẽ được:

 • Tư vấn về các trường hợp và điều kiện chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện (miễn phí);
 • Tư vấn về quy trình và thủ tục tiến hành chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan thuế, Cơ quan công an, Sở Kế hoạch – Đầu tư (miễn phí);
 • Thay mặt khách hàng soạn hồ sơ và chuẩn bị các giấy tờ liên quan khác để tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại cơ quan Nhà nước;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại cơ quan Nhà nước.
Kết quả khách hàng sẽ nhận được khi sử dụng dịch vụ chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Citi & Partners là:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện công ty (do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH – ĐT cấp).

2. Thông báo hủy con dấu của Văn phòng đại diện công ty (do cơ quan Công an cấp).

3. Thông báo về việc Người nộp thuế chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện công ty (do cơ quan Thuế cấp).

4. Hồ sơ, giấy tờ lưu nội bộ của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *