Suy nghĩ trong lựa chọn hình thức để sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Đó là một vấn đề vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý tới. Theo đó, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh là một trong số những quan tâm của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn có thêm các cơ sở khác ngoài trụ sở chính. Trong bài viết này, Citi & Partners sẽ làm rõ các điểm khác nhau giữa hai loại hình này để các doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn loại hình phù hợp cho mình tùy vào từng thời điểm cụ thể.

KHÁI NIỆM

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là nơi thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Được đặt ở trong hoặc ngoài tỉnh; thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; chi nhánh và không cần phải nằm trong địa chỉ đăng kí trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh một số ngành cụ thể từ công ty mẹ.

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Có chức năng đại diện, bảo vệ cho quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp theo ủy quyền. Có thể thực hiện các hoạt động với mục đích sinh lời nhưng không phải với mọi ngành nghề. Công ty mẹ phải chịu tất cả các khoản chi phí phát sinh từ văn phòng đại diện (VPĐD).

ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 • Đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;
 • Có vai trò là một văn phòng liên lạc;
 • Không giới hạn số lượng thành lập;
 • Có giấy chứng nhận hoạt động riêng;
 • Không được đứng tên trong hợp đồng kinh tế;
 • Không được đăng ký và sử dụng hoá đơn.

ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Về mặt chức năng

Đối với Địa điểm kinh doanh

 • Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh trong phạm vi một nhóm ngành cụ thể đã đăng ký kinh doanh từ ngành nghề của công ty mẹ.
 • Là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là chính.

Đối với Văn phòng đại diện

 • Có chức năng là đại diện cho các quyền và lợi ích hợp pháp theo uỷ quyền của công ty và bảo vệ các quyền và lợi ích đó.
 • Doanh nghiệp sẽ chịu tất cả các khoản chi phí phát sinh từ văn phòng đại diện (VPĐD).
 • Là nơi thực hiện một số hoạt động của công ty như: nghiên cứu, cung cấp thông tin, rà soat thị trường, phát hiện hành vị xâm phạm sở hữu trí tuệ của công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đến thị trường và đối tác mới.
 • Văn phòng đại diện không được trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc là tự kí kết hợp đồng riêng mà phải theo ủy quyền và dùng con dấu của doanh nghiệp đó. (VPĐD không được phép kinh doanh).

2. Về mặt sử dụng con dấu

Địa điểm kinh doanh thì sẽ không được đăng ký và sử dụng con dấu.

Văn phòng đại diện được phép đăng ký và sử dụng con dấu cho hoạt động của CPĐD công ty. Nhưng không được sử dụng con dấu này để đóng lên hợp đồng mua bán. Vì văn phòng đại diện công ty không có chức năng kinh doanh.

3. Về nghĩa vụ thuế

Văn phòng đại diện: Công ty mẹ sẽ nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, kê khai thuế cho văn phòng đại diện.

Địa điểm kinh doanh: Phải đóng thuế môn bài

4. Về mặt thủ tục thành lập

Đối với việc thành lập văn phòng đại diện: doanh nghiệp cần phải đăng ký đối với hoạt động của văn phòng đại diện công ty, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Ngoài ra, khi đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần phải gửi Thông báo lập văn phòng đại diện công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện.

Đối với việc thành lập địa điểm kinh doanh: khi doanh nghiệp tiến hành mở thêm địa điểm kinh doanh thì chỉ cần gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

5. Về mặt phạm vi thành lập

Địa điểm kinh doanh chỉ được phép mở ở phạm vi ranh giới quốc gia cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc khác tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt tại chi nhánh.

Văn phòng đại diện có thể đặt tại tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác không phải tỉnh thành phố đặt trụ sở chính của doanh. Có thể thành lập VPĐD ở trong nước hoặc nước ngoài.

 • Thông qua các sự khác nhau giữa văn phòng đại diện và địa điểm doanh như trên, doanh nghiệp nên dựa và nhu cầu thực tế của mình để quyết định lựa chọn thành lập loại hình đơn vị trực thuộc nào. Citi & Partnerstóm tắt lại ý chính để doanh nghiệp định hướng lựa chọn:
 • Văn phòng đại diện: nếu doanh nghiệp muốn mở một nơi để tiếp cận khách hàng, thị trường mới mà không cần phải thực hiện nghĩa tụ kê khai thuế phức tạp, muốn thăm dò nghiên cứu thị trường, giám sát việc vi phạm thương hiệu của mình tại các tỉnh thành phố nơi không đặt trụ sở chính mà không phát sinh nhu cầu kinh doanh tại tỉnh thành phố đó thì doanh nghiệp nên lựa chọn mở văn phòng đại diện công ty.
 • Địa điểm kinh doanh: nếu doanh nghiệp muốn thành lập đơn vị để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh chuyên biệt với thủ tục và hoạt động đơn giản, thì doanh nghiệp nên thành lập địa điểm kinh doanh vì địa điểm kinh doanh có thể thực hiện hầu hết các hoạt động của văn phòng đại diện lại còn có chức năng kinh doanh hàng hoá, cung cấp dịch vụ của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *