Gemini là chuỗi kinh doanh cà phê với các cơ sở rải rác ở nhiều tỉnh thành, trong đó tập trung chủ yếu ở Hà Nội, ngoài ra còn có các cơ sở khác ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang. Hệ thống Gemini phát triển chuỗi theo mô hình nhượng quyền.

Từ tháng 5/2020 tại số 5 Lê Văn Thiêm, Hà Nội, bà N.V.N (bên nhận nhượng quyền) ký hợp đồng hợp tác thương mại và bắt đầu kinh doanh thương hiệu Gemini.

Liên tục vi phạm hợp đồng
Tháng 9/2020

Gemini mở cửa hàng tại Gemini số 47 Nguyễn Tuân. Bà N. cho rằng việc mở cửa hàng ở cơ sở Nguyễn Tuân của Gemini đã vi phạm hợp đồng. Cụ thể tại điều khoản “trong bán kính 1km, không có cửa hàng nào của bên A” trong hợp đồng thương mại đã ký. Sau đó, hai bên đã ký phụ lục hợp đồng. Bên Gemini đền bù hai năm không thu phí loyalty (phí mà bên nhận nhượng quyền phải trả cho hãng dựa trên doanh thu); cam kết nếu tái phạm sẽ đền bù 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Tháng 12/2020

Gemini tiếp tục mở cửa hàng tại số Gemini Star City 27 Lê Văn Lương. Công ty tiếp tục vi phạm hợp đồng, bà tiếp tục gửi khiếu nại tới Gemini.

Theo email phản hồi đầu tiên từ Công ty TNHH Cà Phê Gemini (hay Gemini) mà bà N. cung cấp:

Công ty khẳng định không vi phạm và không vi phạm với tính chất lặp lại về Điều 1 . Quy định về “Địa điểm và Khu vực” theo hợp đồng đã ký.

Ảnh minh họa
Về phía Gemini

Tháng 1/2021. Một email được cho là từ ông Vũ Việt Anh, nhà sáng lập Gemini nói rằng:

Các cơ sở bà N. đưa ra không thuộc chi nhánh của Gemini và phía công ty đang làm việc với đại diện các cửa hàng về các vấn đề.

Ảnh minh họa (do bà N. cung cấp)

Chủ cửa hàng Gemini Lê Văn Thiêm cho biết sau đó hai bên đã có cuộc gặp vào ngày 13/1. Hai bên thống nhất về việc hai cơ sở: 23 Lê Văn Lương và 36 Nguyễn Thị Định. Vi phạm điều khoản khoảng cách (dưới 1km). Phía Gemini có gửi mail thông báo đã gửi công văn đến hai cửa hàng trên. Gemini cho biết các tranh chấp pháp lý phát sinh sẽ cử luật sư làm việc.

Về phía bà. N

Bà N yêu cầu xem văn bản làm việc và trả lời về việc lãnh đạo có mặt tại buổi khai trương các cơ sở. Tuy nhiên lại không nhận được phản hồi, đến nay đã quá 120 ngày. “Xét thấy hành vi vi phạm của Gemini là liên tục lặp lại, có tính chất coi thường nhà đầu tư, không hợp tác, gian dối trong kinh doanh, chúng tôi đã chấm dứt hợp đồng với bên Gemini vào 5/2021”. Bà N. nói.

Bà cho biết đã lập vi bằng về việc công ty mở hai cơ sở mới vi phạm hợp đồng. Do bán kính giữa các cửa hàng dưới 1km và sẽ khởi kiện trong thời gian tới.

Phía Gemini không đưa ra bình luận gì về vấn đề này khi chúng tôi liên hệ.

Trên trang web của Gemini có xuất hiện cơ sở của B.V là số 6 Lê Văn Thiêm và một cơ sở đang có tranh chấp hợp đồng là 36 Nguyễn Thị Định (Thanh Xuân). Không có cơ sở ở Lê Văn Lương.

Tuy nhiên, trên fanpage của Gemini, bài viết gần đây nhất ngày 27/1 của chuỗi có nhắc đến cơ sở 23 Lê Văn Lương như là một phần của chuỗi.

Gemini vi phạm hợp đồng nhượng quyền

Citi & Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *