Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

1. Đối với cá nhân vi phạm

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

Biện pháp bổ sung

– Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm;

– Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng.

Biện pháp khắc phục

– Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

– Thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp;

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

2. Đối với tổ chức vi phạm

Hình thức xử phạt

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

Biện pháp bổ sung

– Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm;

– Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng.

Biện pháp khắc phục

– Cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

– Thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử hoặc buộc gỡ bỏ ứng dụng di động trên các kho ứng dụng hoặc trên các địa chỉ đã cung cấp;

– Yêu cầu nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Quy trình xử lý phản ánh của người dân.

Citi & Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *