Sau khi website đã thông báo thành công với Bộ Công thương thì các thông tin của website đó sẽ được công bố công khai trên trang cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương.

Danh sách các website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo theo quy định, bao gồm các thông tin website thương mại điện tử sau:

+ Địa chỉ tên miền

+ Tên doanh nghiệp

+ Tên quốc gia và thông tin liên hệ của cá nhân hoặc thương nhân sở hữu website thương mại điện tử.

+ Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử.

Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho các cá nhân hoặc thương nhân đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện biểu tượng đã thông báo.

Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của cá nhân hoặc thương nhân tại trang chủ Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Sau khi website đã thông báo với Bộ Công Thương, bạn có thể gắn logo đã xác thực của bộ công thương lên website kèm theo đường dẫn đến trang thông tin xác thực trên trang chủ Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương. Sử dụng logo màu xanh dương đối với website thông báo.

Logo đã thông báo với Bộ Công Thương

Cách kiểm tra website đã thông báo thành công với Bộ Công thương:

1. Kiểm tra qua logo chứng nhận Bộ Công thương cấp sau khi đã thực hiện thông báo thành công
  • Các website đã thông báo là các website đáp ứng quy định của pháp luật về việc thể hiện đầy đủ các chính sách của website và cá nhân hoặc thương nhân đó đã gửi hồ sơ thông báo hợp lệ đến trang chủ Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương.
  • Bộ Công thương sẽ xác nhận việc hoàn tất thủ tục bằng việc gửi cho cá nhân hoặc thương nhân một đường link thể hiện dưới dạng logo đã thông báo  (màu xanh) của Bộ Công thương.
2. Kiểm tra, tra cứu thông báo Bộ Công thương trực tiếp tại trang chủ Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công thương.

Chúng ta có thể lên trực tiếp trang chủ của Bộ Công thương sau đó nhập địa chỉ website cần kiểm tra (gõ tên miền website cần tra cứu), vào mục tra cứu website rồi sau đó nhấn vào TÌM KIẾM.

Trong trường hợp website đã thông báo thàng công với Bộ Công thương thì địa chỉ website và các thông tin liên quan đến chủ sở hữu website sẽ được thể hiện đầy đủ trong kho dữ liệu đã thông báo hoàn tất với Bộ Công thương.

Citi & Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *