Luật An Ninh Mạng Việt Nam được đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Luật gồm 7 chương, 43 Điều quy định những nội dung cơ bản về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Luật nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đồng thời quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý

Bạn đọc xem từng mục được kê như trình tự dưới đây (theo trình tự được quy định trong Luật), hoặc xem nội dung trên các hình ảnh Infographic của báo Thanh Niên đã tổng hợp.

1.Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

Tại Khoản 1 Điều 18 Luật An Ninh Mạng quy định 6 hành vi cụ thể, bao gồm:

(1) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung như sau:

-Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

(+) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

(+) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

(+) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

 -Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:

(+) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;

(+) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

 -Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

(+) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

(+) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

 -Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

(+) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;

(+) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.

 -Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật:

Gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

(2) Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng:

  • Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
  •  Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng;

  •  Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư;
  • Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật;
  • Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại;
  • Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư.

(3) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

(4) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán.

(5) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

(6) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

(7) Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Các hành vi bị nghiên cấm tiếp theo được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Luật An Ninh Mạng như sau:

2. Cấu kết, xúi dục,… chống Nhà nước CHXHCNVN

Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Xuyên tạc lịch sử

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

 

4. Thông tin sai sự thật

Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

5. Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

6. Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Xử lý vi phạm pháp luật về An Ninh Mạng

Tại Điều 9 Luật An Ninh Mạng quy định:

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị:

  • xử lý kỷ luật,
  • xử lý vi phạm hành chính, hoặc
  • bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
  • nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tại Điều 16 của luật cũng quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Luật An Ninh Mạng có kiểm soát thông tin người dùng trên mạng không?

Bộ Công An khẳng định, Luật An Ninh mạng được bạn hành không kiểm soát và làm lộ thông tin của công dân.

Quy định của Luật là chỉ lấy thông tin khi phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng, khi đó Luật An Mạng mới yêu cầu công dân cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm.

Lực lượng chuyên trách chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người vi phạm với trình tự, thủ tục (bằng văn bản) được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có hành vi lạm dụng, làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng sử sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng, doanh nghiệp hay tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng.

Người dân Việt Nam vẫn được tự do truy cập các trang mạng xã hội ở trong và ngoài nước (như Facebook, Google, Youtube,…). Luật An Ninh Mạng có quy định các biện pháp bảo vệ cho người dân khi tham gia vào các mạng xã hội này.

Tuy nhiên người sử dụng các trang mạng xã hội nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước khi Luật An Ninh Mạng này có hiệu lực, những hành vi vi phạm có bị xử lý không?

Các hành vi được xem là hành vi vi phạm Luật An Ninh Mạng xảy tra trước 00:00 ngày 31/12/2018 sẽ không phải là hành vi vi phạm Luật An Ninh Mạng và sẽ không bị xử lý theo các quy định của Luật An ninh Mạng.

Bởi vì theo pháp luật Việt Nam, Luật ban hành không có hiệu lực hồi tố (trừ trường hợp văn bản luật đó có quy định hồi tố). Chiếu theo Luật An Ninh Mạng thì luật này không có quy định về hồi tối.

Vì thế nếu hành vi không vi phạm các quy định của các Luật khác (như Bộ Luật Dân Sự, Luật An Toàn Thông Tin,…) thì một hành vi vi phạm cũng không bị truy cứu trách nhiệm.

Citi & Partners tổng hợp và biên tập

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *