những điều cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp mới

Bất kỳ giai đoạn phát triển nào thì vấn đề pháp lý cũng được doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Việc ý thức được tầm quan trọng của pháp lý và sử dụng các dịch vụ pháp lý khi cần thiết sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro khó lường.

Các lỗi thường gặp khi mới thành lập là vấn đề đăng ký kinh doanh, thoả thuận đồng sáng lập, quyết toán thuế và các vấn đề liên quan sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp khởi nghiệp thường gặp những lỗi gì về mặt pháp lý?

  • Nhiều doanh nghiệp đăng ký vốn không đúng với thực tế, thường ở mức quá cao. Mặc dù theo Luật doanh nghiệp hiện nay không cần chứng minh vốn. Tuy nhiên bạn cũng cần góp đủ và đúng loại tài sản mà bạn đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Việc góp vốn còn liên quan đến quyết toán thuế, tranh chấp sở hữu cổ phần giữa các sáng lập viên sau này.
  • Doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc thoả thuận giữa các sáng lập viên liên quan đến phân bổ công việc, lợi nhuận, rủi ro, vị trí, quyền hạn. Các doanh nghiệp thường sử dụng những mẫu trên mạng. Các mẫu này khá sơ sài, không mang tính đặc thù riêng với ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp. Sau này sẽ gây ra nhiều bất lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

những điều cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp mới

  • Khi mới thành lập doanh nghiệp chỉ chú tâm vào vấn đề tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp thường bỏ qua vấn đề quản trị doanh nghiệp và thuế. Nhiều đơn vị tự tìm hiểu và tự kê khai. Tuy nhiên do cập nhật không đầy đủ nên dẫn đến bị xử phạt. Nguyên nhân do không kê khai thuế hoặc kê khai không đúng, không đầy đủ. Một điều cần lưu ý là dù doanh nghiệp không do doanh thu (không có hoá đơn đầu vào – đầu ra) thì vẫn cần kê khai, báo cáo đúng trình tự và các thủ tục theo quy định.
  • Một vấn đề nữa mà hầu hết các doanh nghiệp mới thành lập bỏ qua đó là vấn đề sở hữu trí tuệ, bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu cũng như xác lập các quyền khác.

Lời khuyên cho các doanh nghiệp về vấn đề pháp lý

những điều cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp mới

  • Ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp nên xác định rõ ràng kế hoạch kinh doanh. Song song với việc xác định loại hình kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có nhiều thành viên sáng lập thì nên có thoả thuận đồng sáng lập. Nêu rõ vốn góp, lợi ích và trách nhiệm tương ứng của mỗi sáng lập viên.
  • Ở giai đoạn gọi vốn và đối diện với các thoả thuận đầu tư hấp dẫn. Thường có nguy cơ tranh chấp quyền điều hành và quyền sở hữu doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần thực sự chú ý.
  • Khi tăng trưởng doanh nghiệp cần quan tâm đến nhiều đến các vấn đề vốn và các loại cổ phần. Tất cả đều liên quan đến pháp lý, một sơ suất nhỏ có thể gây ra hậu quả khó lường.

Khi doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động?

  • Khi doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động buộc phải giải thể hoặc phá sản. Trường hợp mất khả năng thanh toán thì cũng vẫn phải chịu trách nhiệm với nhà nước, khách hàng.

Doanh nghiệp khởi nghiệp thường gặp những lỗi gì về mặt pháp lý

  • Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; nợ thuế; các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
  • Tiếp theo đó mới nộp đơn giải thể.

Citi & Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *