Hiện nay có rất nhiều những công ty; doanh nghiệp; hay đơn giản là các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ đang ngày càng mọc nhiều hơn. Họ cạnh tranh nhau để chiếm lĩnh thị trường. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi nơi thì việc mở rộng sản xuất, kinh doanh là rất quan trọng để mở rộng kinh doanh, phân phối sản phẩm một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất. Nó vừa là cơ hội và vừa là thách thức đối với chủ mỗi công ty. Điều đó đồng nghĩa với việc thành lập chi nhánh công ty để đáp ứng nhu cầu về mở rộng địa điểm kinh doanh. Ở bài viết dưới đây Citi & Partners chia sẻ một số thông tin về thành lập chi nhánh công ty.

CHI NHÁNH CÔNG TY LÀ GÌ?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của công ty, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành kinh doanh của công ty.

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Về chủ sở hữu chi nhánh:

Để có thể thành lập chi nhánh công ty, việc đầu tiên là thành lập công ty và có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước.

Về Tên chi nhánh:

Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ số, các chữ F, J, Z, W và các ký hiệu. Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh công ty.

Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh của công ty có thể đăng ký tên bằng  tên viết tắt và tiếng nước ngoài.

Về trụ sở chính chi nhánh:

Chi nhánh công ty có trụ sở chính là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, đường ,xã, phường, huyện, quận, thị xã, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax….

Công ty có quyền lập nhiều chi nhánh trong nước và nước ngoài. Công ty có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương.

Về ngành, nghề kinh doanh chi nhánh:

Ngành kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành kinh doanh của công ty. Khi thành lập chi nhánh phải đăng ký đúng với các mã ngành nghề mà công ty đăng ký.

Về Người đứng đầu chi nhánh:

Người đứng đầu chi nhánh công ty là cá nhân, có thể là người khác hoặc thành viên công ty có đủ năng lực hành vi dân sự.

Về hình thức hạch toán chi nhánh:

Có 2 hình thức hạch toán thuế đối với chi nhánh: Độc lập hoặc là Phụ thuộc.

THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Khi công ty phát triển sau một thời gian kinh doanh và có mong muốn, nhu cầu mở rộng thêm thị trường của mình thì công ty nên thành lập chi nhánh. Chi nhánh có ưu điểm là cho phép công ty thực hiện hoạt động buôn bán trong phạm vi do chính công ty ủy quyền và có thể hoạch toán độc lập với doanh nghiệp.

 Việc quyết định có thành lập chi nhánh công ty hay không là quyền của công ty trên cơ sở nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty đó. Trong tất cả các trường hợp, doanh nghiệp đều phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ khác tại nơi đặt trụ sở chính và nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty:

– Thông báo thành lập chi nhánh công ty (theo mẫu)

– Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần), các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh công ty)

– Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh công ty

– Quyết định người đứng đầu chi nhánh công ty

– Chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi nhánh công ty

– Điều lệ của công ty

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Trình tự thành lập chi nhánh công ty

Cách đăng ký thành lập chi nhánh:

– Đăng ký thành lập chi nhánh trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư.

– Đăng ký thành lập chi nhánh trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trình tự các bước thực hiện đối với cách nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư

–  Công ty chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh công ty như trên theo quy định

–  Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh công ty hoạt động

– Phòng Đăng ký doanh nghiệp kiểm tra hồ sơ có hợp lệ hay không

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ sung, công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung lại theo hướng dẫn trong thông báo

– Nếu hồ sơ hợp lệ, được chấp thuận:

+ Phòng Đăng ký doanh nghiệp sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ của công ty

+ Phòng đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty

– Trả kết quả thành lập chi nhánh công ty

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI CITI & PARTNERS

Bước 1: Tư vấn khi thành lập Chi nhánh

  • Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh;
  • Citi & Partnerts tư vấn phương thức hoạt động của chi nhánh;
  • Tư vấn kê khai thuế cho Chi nhánh;
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh và các chức danh quản lý khác của chi nhánh.

Bước 2:  Soạn thảo hồ sơ thành lập Chi nhánh

Citi & Partners thực hiện soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập Chi nhánh bao gồm Thông báo Thành lập, Biên bản họp, Quyết định thành lập, Điều lệ,…

Sau đó gửi Quý doanh nghiệp hướng dẫn ký tên và đóng dấu.

Bước 3: Thực hiện thủ tục

Citi & Partners đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhận Giấy phép chi nhánh và bàn giao cho khách hàng.

Bước 4: Tư vấn, hỗ trợ Quý công ty sau thành lập

  • Hỗ trợ tư vấn xây dựng hệ thống kế toán cho Chi nhánh.
  • Tư vấn quản lý Chi nhánh.
  • Tư vấn thủ tục mua hoá đơn, kế toán thuế.
  • Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *