Quy định về con dấu và thủ tục ngân hàng mới nhất bắt đầu từ năm 2021 thay đổi như thế nào và các doanh nghiệp trước và sau khi thay đổi con dấu cần làm gì? Hãy cùng Citi & Parners tìm hiểu.

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CON DẤU

1. Công nhận chữ ký số là dấu của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm:

– Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

– Hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trong đó, theo quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP thì chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

Chữ ký số của doanh nghiệp

– Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

– Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021, chữ ký số được công nhận là một hình thức dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể dùng để ký thay cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện trong các giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Đồng nghĩa, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

3. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến vấn đề này, tức doanh nghiệp sẽ tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp.

Hơn nữa, Luật Doanh nghiệp 2020 còn trao cho doanh nghiệp quyền quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

4. Điểm mới trong quản lý, lưu giữ con dấu của doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2014: Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Việc quản lý và lưu giữ dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Điều này cho thấy Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm căn cứ thực hiện quản lý, lưu trữ con dấu.

Các trường hợp đang sử dụng con dấu trước được làm trước ngày 1/1/2021:

 • Đối với mẫu dấu công ty hiện tại đang sử dụng dấu do công an cấp giấy chứng nhận mẫu dấu: Công ty vẫn tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp con dấu hết thời hạn sử dụng theo giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc con dấu hỏng thì Công ty đặt khắc dấu mới và ban hành Quyết định sử dụng mẫu con dấu mới.
 • Đối với mẫu dấu công ty đang sử dụng, mà thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh (Sử dụng con dấu theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014): Công ty vẫn sử dụng bình thường. Trong trường hợp có thay đổi mẫu con dấu, số lượng con dấu thì Công ty ban hành Quyết định sử dụng mẫu con dấu mới, số lượng con dấu.
 • Đối với những công ty thành lập mới theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Sử dụng mẫu dấu theo Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020): Công ty sau khi khắc dấu xong, ban hành Quyết định sử dụng mẫu dấu của công ty.
4 thay đổi về quy định con dấu dành cho các doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2021

  Quy định mới về con dấu cho doanh nghiệp năm 2021

NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC NGÂN HÀNG

Quy định về con dấu liên quan đến thủ tục ngân hàng

1. Doanh nghiệp không cần thực hiện thông báo thay đổi mẫu dấu với ngân hàng

Theo luật cũ Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định có 6 trường hợp công ty phải thực hiện thay đổi con dấu và thực hiện thông báo thay đổi mẫu dấu với ngân hàng bao gồm:

 • Thay đổi tên công ty;
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp;
 • Thay đổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP;
 • Mất con dấu hoặc con dấu mờ, bị hỏng, mòn méo không thể tiếp tục sử dụng.
 • Thay đổi địa chỉ công ty mà có thay đổi con dấu.

Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp 2020 đã sửa đổi và doanh nghiệp không cần thực hiện thông báo thay đổi mẫu dấu với ngân hàng.

2. Doanh nghiệp không cần xuất trình thông báo mẫu dấu khi mở tài khoản ngân hàng

Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và khi doanh nghiệp đi đăng ký tài khoản ngân hàng thì cần xuất trình thông bái mẫu dấu, hoặc ngân hàng truy cập trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra mẫu dấu.

Tuy nhiên Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã bỏ quy định trên. Như vậy, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu. Và cũng không cần xuất trình mẫu dấu khi mở tài khoản ngân hàng cho công ty.

Đây được coi là một quy định mới, tiến bộ, phù hợp trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

Citi & Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *