Trước khi sở hữu một tài sản trí tuệ nào đó thì trước tiên cần có sản phẩm trí tuệ. Vậy sản phẩm trí tuệ được hình thành như thế nào?

Các ý tưởng mang tính giải pháp

Đầu tiên là các ý tưởng mang tính GIẢI PHÁP có khả năng:
– Giải quyết các vấn đề tồn tại
– Thực hiện khả năng đổi mới
– Khai thác cơ hội thuận lợi, mang lại lợi ích lớn

Các cảm nhận tạo nên các tác phẩm

Hoặc các cảm nhận tạo nên CÁC TÁC PHẨM:
– Ghi nhận cảm xúc về thẩm mỹ
– Thể hiện cảm khái về nhân sinh
– Truyền đạt cảm tưởng về thời cuộc

Các bậc của sản phẩm trí tuệ

Từ đó các GIẢI PHÁP và CÁC TÁC PHẨM được hình thành. Các giải pháp và các tác phẩm này được gọi là các SẢN PHẨM TRÍ TUỆ. Và, các sản phẩm trí tuệ ở mức độ này có đặc điểm là dễ chia sẻ, chưa sinh được lợi nhuận, trùng lặp nhiều trong cuộc sống.

Ở bậc cao hơn, các ý tưởng hay cảm nhận được hình thành từ các dữ liệu, các thông tin, các tri thức và tổ hợp thành các bộ sưu tập dữ liệu, hay cơ sở dữ liệu -> tạo nên CÁC CƠ SỞ TRI THỨC.

Và ngày nay dựa trên các cơ sở tri thức, các cơ sở dữ liệu phát triển thành TRÍ TUỆ NHÂN TẠO. Các sản phẩm trí tuệ ở mức độ này dễ có tranh chấp, dễ đi đến giao dịch, trùng lặp ít, cần có chuyên môn.

Cần quan tâm đến biện pháp bảo vệ các sản phẩm trí tuệ

Bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào khi đi vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, thì sớm muộn cũng sẽ bị đối thủ cạnh tranh làm các sản phẩm dịch vụ tương tự.

Đôi khi đối thủ còn có thể hưởng lợi được nhiều hơn từ sản phẩm dịch vụ do tiết kiệm được mô hình sản xuất, khả năng tiết kiệm thị trường lớn hơn, có mối quan hệ tốt hơn,…

Và một số trường hợp, người sáng tạo gốc đầu tiên có thể bị đẩy ra khỏi thị trường, trong khi chưa kịp thu hồi cho thành quả sáng tạo.

Đây là lý do khi sáng tạo ra các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ có khả năng sinh lời, mang lại lợi nhuận cao thì các nhà sáng tạo cần chú ý đến việc Thực hiện các cam kết bảo mật khi chia sẻ, thực hiện xác quyền sở hữu trong hệ thống sở hữu trí tuệ.

Như vậy, bạn sẽ bảo vệ được  các sản phẩm sáng tạo nhằm mang lại các độc quyền trong khai thác, sử dụng kết quả sáng tạo của mình, đồng thời hạn chế được hành vi sao chép, bắt chước của các đối thủ, có căn cứ xử lý xâm phạm.

Citi & Partners

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *