ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI CÁC WEBSITE NẾU CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC THÔNG BÁO LÊN BỘ CÔNG THƯƠNG?

  Việc khai báo website với Bộ Công thương giúp cho cơ quan nhà nước quản lý, hoàn thiện hệ thống thông tin và các điều kiện, điều khoản giao […]

ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 tại phần tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp có nhiều sự sửa đổi và bổ sung so với Luật doanh nghiệp năm […]

GIẢ MẠO HOẶC SAO CHÉP GIAO DIỆN WEBSITE SẼ BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để […]

QUY ĐỊNH VỀ CON DẤU VÀ THỦ TỤC NGÂN HÀNG MỚI NHẤT NĂM 2021

Quy định về con dấu và thủ tục ngân hàng mới nhất bắt đầu từ năm 2021 thay đổi như thế nào và các doanh nghiệp trước và sau khi thay đổi […]

Tư vấn đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề đáng báo động. Khi mà các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm còn khá lỏng lẻo: người bán […]