Việc thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh. Phụ thuộc vào nhu cầu các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô kinh doanh; dịch vụ chăm sóc khách hàng; quảng cáo được tối ưu nhất có thể. Ngoài các khó khăn như địa điểm, người đứng đầu văn phòng, nhân lực… thì một vấn đề khác cũng gây cho nhiều doanh nghiệp sự băn khoăn. Đó là thủ tục để mở văn phòng đại diện như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, Citi & Partners xin được giải đáp các thắc mắc của các bạn về thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh như sau.

Về mặt cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Chính phủ ban hành.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh

* Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty. Trong đó có các nội dung cần quan tâm gồm:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Mã số của công ty
 • Tên và địa chỉ nơi dự định đặt văn phòng đại diện
 • Nội dung và phạm vị hoạt động của văn phòng đại diện
 • Thông tin về đăng ký thuế

* Bản sao hợp lệ của biên bản họp và quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện

 • Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Hội đồng thành viên đối công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH MTV và doanh nghiệp tư nhân

* Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện

* Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người mà đứng đầu văn phòng đại diện.

Quy trình thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh:

 • Thẩm quyền thực hiện đăng ký thành lập văn phòng đại diện là Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi mà doanh nghiệp dự kiến đặt văn phòng đại diện.
 • Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh, hoặc có thể nộp trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
 • Đối với doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở sẽ gửi thông tin đến cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bài viết trên là những thông tin về thủ tục thành lập văn phòng đại diện khác quận, khác tỉnh. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng đại diện. Hãy liên hệ ngay với Citi & Partners để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *