Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần. Để mở rộng hoạt động cho các doanh nghiệp; thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quảng bá thương hiệu… Do đó, Citi & Partners chia sẻ bài viết dưới đây gồm nội dung về Thủ tục và hồ sơ thành lập văn phòng đại diện để các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

* Thành phần hồ sơ

–  Thông báo đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty cổ phần;

– Bản quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong việc thay đổi người đại diện theo pháp làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

– Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần khi việc thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài các nội dung như họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định;

– Quyết định người đứng đầu văn phòng đại diện nếu người đứng đầu văn phòng đại diện không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty;

– Bản sao một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện như thẻ căn cước công dân, giấy CMND, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

– Bản sao Giấy ĐKKD của công ty mẹ.

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần sẽ được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty cổ phần đặt văn phòng đại diện. Cụ thể là Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt văn phòng đại diện.

Sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần, Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện sẽ gửi thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty cổ phần đặt trụ sở và sau đó sẽ gửi thông báo đến các cơ quan có liên quan về thuế, thống kê để cơ quan này hoàn thiện việc quản lý hồ sơ công ty.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Bước 1: Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần qua 2 cách

  • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện.
  • Cách 2: Đăng ký tài khoản kinh doanh qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .

 Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần.

Trong trường hợp hồ sơ chưa chính xác, Phòng đăng ký kinh doanh  thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận thành lập đăng ký Văn phòng đại diện công ty cổ phần.

Hồ sơ sau khi được chấp nhận hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu công bố mẫu dấu văn phòng đại diện công ty cổ phần (nếu cần)

Văn phòng đại diện nếu cần con dấu riêng, thì sẽ tiến hành khắc dấu rồi sau đó là chính thức đi vào hoạt động.

Bài viết trêm là những thông tin về các thủ tục và hồ sơ thành lập văn phòng đại diện. Nếu bạn muốn thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện một cách chính xác và nhanh chóng hãy liên hệ ngay với Citi & Partners và  sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Đảm bảo sự hài lòng và tối ưu chi phí cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *