thue-mon-bai-2017

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu, được thu hàng năm căn cứ trên giấy phép kinh doanh của các Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh. Mức thu Thuế Môn bài phân theo bậc, dựa trên số vốn điều lệ, vốn đầu tư hoặc doanh thu của năm kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kế trước.

thue-mon-bai-2017

Năm 2016 đánh dấu sự ra đời của Nghị định 139/2016/NĐ-CP (thay thế cho Nghị định số 75/2002/NĐ-CP) quy định về lệ phí của Thuế môn bài năm 2017, và Nghị định 139 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 ban hành với nhiều thay đổi so với quy định trước đây, sự thay đổi đáng chú ý nhất là thay đổi mức lệ phí môn bài phải đóng của các doanh nghiệp.

Mức thu phí môn bài được rút gọn

Theo Nghị định 75 quy định mức thu phí Môn bài là 4 bậc đối với Tổ chức kinh doanh, thì nay Nghị định 136 quy định còn 2 bậc. Và mức thu phí còn 3 bậc thay vì là 6 bậc so với quy định cũ đối với Hộ Kinh Doanh.

Doanh nghiệp dựa vào Vốn điều lệ/ Vốn đầu tư để thu Thuế Môn bài

Căn cứ vào quy định mới, trong trường hợp Tổ chức, Thuế Môn bài 2017 dựa trên Vốn điều lệ ghi trên GPKD, đối với Đầu tư thì dựa vào Vốn đầu tư ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Mức thu Lệ phí Môn bài đối với Doanh nghiệp

Vốn điều lệ/ Vốn đầu tư

Mức thu Thuế Môn bài (năm)

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng

Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng

Khi có sự thay đổi Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư trên Giấy phép thì căn cứ vào Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư của năm trước liền kề với năm tính lệ phí môn bài để tính mức thu lệ phí môn bài.

Hộ kinh doanh dựa vào Doanh thu để thu Thuế Môn bài

Mức thu Lệ phí Môn bài đối với Cá nhân, Hộ kinh doanh

Doanh thu bình quân (năm)

Mức thu Thuế Môn bài (năm)

Trên 500 triệu đồng

1.000.000 đồng

Trên 300 đến 500 triệu đồng

500.000 đồng

Trên 100 đên 300 triệu đồng

300.000 đồng

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nhưng không kê khai Thuế môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

7 trường hợp được Miễn lệ phí Môn bài

Trước đây, Thông tư 42/2003/TT-BTC quy định giảm 50% mức thuế môn bài đối với các trường hợp: hộ đánh bắt hải sản; các quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu… của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các ngành nghề này phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện đúng quy định của Luật, Chính phủ đã quy định miễn phí môn bài đối với các trường hợp này.

Điều này được thể hiện tại Nghị định 139 với 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Điểm bưu điện văn hóa xã;
  • Các cơ quan báo chí.
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp;
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc.

Diễm Thúy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *